Vrednote in Kodeks ravnanja

V skupini KANSAI HELIOS stremimo k nenehnim izboljšavam s katerimi želimo izpolniti pričakovanja naših kupcev in širšega okolja. Naša skupna prepričanja in glavna načela so zbrana v Vrednotah KANSAI HELIOSA. Vrednote KANSAI HELIOSA predstavljajo temelje našega delovanja in nas zavezujejo k vedenju, ki vodi do odličnosti pri poslovnih procesih. Vrednote usmerjajo naše medsebojne odnose ter odnose s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki v (poslovnem) okolju.

 

Odgovornost

Zavedamo se odgovornosti do varovanja okolja ter pomena zdravja in varnosti naših zaposlenih. Zavzeto opravljamo svoje delo in krepimo zavest o prevzemanju odgovornosti do vseh deležnikov v našem poslovnem procesu.

Hitrost in učinkovitost

S hitrimi in utemeljenimi odločitvami se učinkovito soočamo s spremembami in potrebami na trgu ter zagotavljamo kakovostne rešitve. Pri doseganju ciljev izberemo najbolj optimalno pot, da v kratkem času dosežemo odlične rezultate.

Profesionalizem

Nenehno poglabljamo in izpopolnjujemo svoje znanje ter skrbimo za strokoven in osebnostni razvoj. S stalnim učenjem dvigujemo dodano vrednost zaposlenim, podjetju in našim poslovnim partnerjem. Z zanesljivostjo, spoštljivim vedenjem in upoštevanjem etičnih načel, ohranjamo integriteto tudi v najbolj zahtevnih situacijah.

Osredotočenost na stranke

S stalno osredotočenostjo k razumevanju in preseganju potreb ter pričakovanj naših poslovnih partnerjev, gradimo pristne medsebojne odnose. Z inovativnostjo in kreativnimi pristopi se na spremembe odzovemo hitro in delujemo v smeri nenehnih izboljšav in pozitivnih učinkov.

Kodeks ravnanja KANSAI HELIOSA – Enoten kodeks za vse

Zavezanost KANSAI HELIOSA k temeljnim standardom na delovnem mestu in transparentnim poslovnim odnosom je opisana v Kodeksu ravnanja. Kodeks ravnanja je zavezujoč za vse zaposlene v skupini KANSAI HELIOS na globalni ravni. Vodstvo in zaposleni so osebno odgovorni za to, da so s Kodeksom ravnanja seznanjeni in ga upoštevajo.

Poznati, razumeti in ravnati v skladu s Kodeksom predstavlja bistvo tega, kar smo, in za kar se v družbi KANSAI HELIOS zavzemamo. Kodeks opredeljuje, kako razumemo naše odgovornosti, predstavlja naše zaveze do okolja, zdravja in varnosti ter željeno kulturo komunikacije. Nudi nam smernice za izogibanje nasprotjem interesov ter smernice za medosebne odnose s sodelavci, partnerji in drugimi deležniki.

 

Prenosi

  • Kodeks ravnanja skupine KANSAI HELIOS - pdf(3,010 kB)Prenesi