Chromind

Chromind sistem avtomobilskih premazov se nenehno razvija, dopolnjuje in prilagaja potrebam kupcev z namenom zagotavljanja najugodnejšega razmerja med kakovostjo in ceno izdelkov.