Išči...

5. Maj 2020

Oblasti v večini držav, kjer deluje skupina HELIOS, zmanjšujejo in rahljajo ukrepe za obvladovanje širjenja izbruha koronavirusa (COVID-19), zato se zaposleni, ki opravljajo delo od doma, postopoma vračajo v pisarne. Ob tem še vedno veljajo predpisani ukrepi in smernice za zagotavljanje higienskih standardov, organizacijo sestankov in dogodkov, obiskovalce in zunanje izvajalce na lokacijah skupine HELIOS, kot tudi omejitve službenih poti.

Vsi vaši običajni kontakti v skupini HELIOS vam ostajajo na voljo, hkrati pa še vedno spodbujamo uporabo alternativnih sredstev komunikacije, kot so konferenčni klici ali Skype, namesto osebnih srečanj. Prav tako vas bomo preko vaših standardnih kontaktov pravočasno seznanili z novimi datumi oziroma alternativnimi možnostmi za izvedbo sestankov, dogodkov in treningov, ki so bili zaradi izbruha koronavirusa (COVID-19) preloženi ali preklicani.